HÄRRYDA VÄRRED 3:7

Hindås

Rejäl skogsfastighet med många möjligheter!

 • Pris: 6 000 000 SEK
 • Pristyp: Prisindikation
 • Tomtareal/mark: 46,9956 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha

Fastighetsmäklare

Henrik Nilsson

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Beskrivning

Med ett mycket bra läge med närhet till Göteborg (ca 30 minuter) och Landvetter flygplats (ca 5 minuter) har vi nu nöjet att erbjuda en obebyggd skogsfastighet. Jakt och stora naturvärden ingår naturligtvis.

Fastigheten är idag obebyggd men det finns goda chanser till bebyggelse i framtiden. Vi ser möjligheter till utveckling av fastigheten i form av byggnation av såväl gård som villafastigheter i en framtid. Bygglov mm måste självklart sökas i vanlig ordning i så fall.

Allmän information

 • Pris: 6 000 000 SEK
 • Pristyp: Prisindikation
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 120
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde byggnad: 1 968 000 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 4 045 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 6 013 000 SEK
 • Taxeringsvärdesbeskrivning:
  Fastigheten är samtaxerad med en tidagare avskild fastighet varför själva värdet bör beaktas med viss försiktighet. Inofrmation om skogens beskaffenhet finns i bilagd skogsbruksplan. Köparen uppmanas också att besiktiga skog och mark innan köp.
 • UppdragsID: GH9 OFU

Kostnader

 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Planer och bestämmelser
 • Beskrivning:
  Landvetter flygplats m m, Generalplan (Status: avregistrerad, Beslutsdatum: 1980-03-27, Senast ändrad: 2023-08-16)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: KRAFTLEDNING - SE BESKRIVNING

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: INFILTRATIONSBÄDD,MARKOMRÅDE - SE BESKRIVNING

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Samfällighet
 • Beskrivning:
  HÄRRYDA VÄRRED FS:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Samfällighet
 • Beskrivning:
  HÄRRYDA VÄRRED FS:3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Kraftledning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Infiltrationsbädd, Markområde

Övrigt

 • Övrigt:
  Friskrivning:
  Fastigheten/tomträtten säljs av dödsbo och av denna anledning kommer den att säljas med SK friskrivningsklausul. Detta innebär att köparen, efter att köpekontraktet har undertecknats, inte kan ställa några som helst krav mot säljaren vad avser fastighetens/tomträttens skick och bestånd. Köparen har dock givetvis rätt att före köpekontraktet undertecknande göra de besiktningar som köparen önskar innan bindande avtal ingås.
  
  
  ÖVRIGT:
  Vi på Mäklarfirman Kontrakta använder oss av så kallad öppen budgivning. Det innebär att spekulanterna lämnar bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som redovisar det högsta budet till säljaren och till de övriga budgivare. Budgivningen visas på vår hemsida. Vid tillträdet lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt för budet till både köpare och säljare.
  
  ID-kontroll av köparen sker vid köpehandlingarnas undertecknande med hänvisning till "Lag om åtgärder mot penningtvätt". Kopia av köparens och säljarens id arkiveras hos mäklaren i minst 10 års tid. 
  
  Uppgifterna om fastigheten och tillhörande utrymmen, härrör huvudsakligen från taxerings-/lantmäteriets uppgifter och säljaren, och kontrolleras endast av fastighetsmäklaren om omständigheterna ger anledning till detta. 
  
  Kostnad för pantbrev: Pantbrev i form av en avgift på 2 procent av pantbrevets belopp, och en avgift på 375 kr tas ut av Lantmäteriet.
  Lagfart: En lagfart är ett bevis på vem som äger fastigheten. När man köper/blir ägare till fastigheter måste man enligt lag registrera överlåtelsen (senast tre månader efter köpet) genom att ansöka om lagfart. Stämpelskatten (lagfart) för privatbostäder är 1,5% av högsta beloppet av fastighetens försäljningspris eller taxeringsvärdet från året före du ansöker. Plus en expeditionsavgift på 825:-. Bolag eller juridiska personer samt vid köp av näringsfastigheter betalar 4,25%.
  
  Vad menas med köparens undersökningsplikt?
  När du köper fastighet har du en stor undersökningsplikt. Det är viktigt att du undersöker fastigheten noga och finns det möjlighet måste du som köpare även inspektera svårtillgängliga utrymmen. Upptäcker man som köpare fel eller symptom på fel, anses det i många fall att kraven på köparens undersökningsplikt faktiskt utökas i och med detta. Det kan då krävas ytterligare undersökning och besiktning av det aktuella utrymmet.

Byggnader

 • Byggnadskommentar:
  Fastigheten är i princip obebyggd. Det finns dock en enklare byggnad i form av flisbinge.

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt