Skriv ut

Tallkottevägen 12

Onsala

Rejält stor tomt med många möjligheter.

 • Tomtarea: 2867 kvm
 • Pris: 2 750 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris

Intresserad?

Henrik Nilsson, Mäklare
(+46)70-825 37 37

Beskrivning

 • Här finns möjligheten att bygga ett hus efter eget tycke och smak med mycket bra läge!
  
  Tomten är med sin storlek och läge en riktig pärla. Den ligger utanför planlagt området vilket ger stort utrymme för utformning av sin egen villa. Den stora tomten ger många möjligheter att skapa något unikt. Viss utsikt.

Allmän information

 • Pris:2 750 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris
 • Tomtarea:2867 kvm
 • Tomtbeskrivning:
  Rejäl tomt med mycket bra läge.
 • Taxeringsvärde mark: 1 555 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 1 555 000 kr
 • UppdragsID:g8w j27
 • Objektstyp:Småhus
 • Byggrätt, anslutningar mm:
  Fastigheten ligger utanför plan varför bygglov prövas och beviljas enskilt. De flesta av de närliggande tomterna ligger inom planlagt område. Plankarta för kringliggande bebyggelse återfinns under "dokument och filer".
  
  För tillfället finns en rivningsfärdig byggnad på fastigheten. OBS det är av säkerhetsskäl inte tillåtet att gå in i byggnaden!

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Kungsbacka Onsala-Kullen Ga:3

Byggnad

 • Avlopp: Kommunalt avlopp
 • Vatten: Kommunalt vatten

Övrigt

 • Övrigt:
  Nuvarande ägare har ansökt om förhandsbesked för två villor på tomten i syfte att sedan kunna dela tomten i två delar. Kungsbacka kommun har avslagit denna ansökan.
  
  Fastigheten säljs av ett dödsbo och ingen av delägarna har lämnat några upplysningar om fastighetens skick. Fastigheten säljs med så kallad friskrivningsklausul vilket innebär att efter att köpekontrakt har undertecknats så kan köparen inte ställa några som helst ekonomiska krav mot säljaren vad avser fastighetens skick och bestånd.
  
  Vi på Mäklarfirman KONTRAKTA AB använder oss av så kallad öppen budgivning. Det innebär att spekulanterna lämnar bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som redovisar det högsta budet till säljaren och till de övriga budgivare. Budgivningen visas även som regel online. Vid tillträdet lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt för budet till både köpare och säljare.
  
  Uppgifterna om bostaden och tillhörande utrymmen, härrör huvudsakligen från de uppgifter som finns, och kontrolleras endast av fastighetsmäklaren om omständigheterna ger anledning till detta. Angivelsen av boarean och andra areor är baserad på de uppgifter som finns att tillgå via Lantmäteriet, Skatteverket mm. Dessa areor kan av olika anledningar vara något missvisande, varför köpare som anser att en exakt uppgift om arean är av betydelse, bör vidta en egen uppmätning av denna.
  
  Vad menas med köparens undersökningsplikt?
  När du köper bostad har du en stor undersökningsplikt. Det är viktigt att du undersöker fastigheten noga eftersom du inte kan få ersättning av säljaren i efterhand, för saker som du borde ha upptäckt om du undersökt bostaden noga innan du köpte den. Finns det möjlighet måste du som köpare även inspektera svårtillgängliga utrymmen. Upptäcker man som köpare fel eller symptom på fel, anses det i många fall att kraven på köparens undersökningsplikt faktiskt utökas i och med detta. Det kan du krävas ytterligare undersökning och besiktning av det aktuella utrymmet.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning

Området

 • Härliga Onsala erbjuder ett havsnära läge i allt från badvikar till båtplatser samtidigt som Kungsbacka med social service i världsklass finns inom bekvämt avstånd. 
  
  Onsala är en halvö som sträcker sig ut i havet från Kungsbacka. Såväl Kungsbacka som Onsala är väl kända för sin höga trivsel, natur och vackra miljöer. http://www.visitkungsbacka.se/sv/
  
  Intressant om Onsalas historia:
  Onsala var under 1000-talet en viktig plats för vikingarna, då en offerlund låg där nu Onsala kyrka är placerad. Platsen kallades för Odens sal och det är därifrån namnet Onsala har sitt ursprung.
 • Kommunikationer:
   Buss och pendeltåg gör att från närmaste busshållplats tar det ca 60 minuter till Göteborgs centralstation . Med bil går det ännu snabbare.